Botz Steingodsglasur 1220ºC - 1280ºC

BOTZ steingods glasur er høybrent glasur med en spesiell fargerik overflate perfekt til servise. 
Legg på 2-3 strøk uten fortynning, da vil ikke glasuren sige. 
Den ideelle brenntemperaturener 1250ºC med 30 minutter holdetid. 
Ikke legg glasur utenpå, ikke glaser under gjenstanden og ikke plasser tingene på stilts. 
Kommer i 800ml bokser.

Trykker du på teksten under bildene under får du en innføring i Botz steingodsglasur.


      Video bruk av Botz steingodsglasur                                     Video Botz krakelerendeError loading custom item page.

There is no row at position 0.at System.Data.RBTree`1.GetNodeByIndex(Int32 userIndex) at Vianett.Common.DBBase.GetDataRow(IDbCommand cmd) at Vianett.Publishing.DataAccess.PostDAL.GetPost(Int64 postID, String culture) in C:\projects\frigg\Website\DataAccess\PostDAL.cs:line 37 at Kreatif.Ecommerce.DataAccess.PostDal.<>c__DisplayClass6_0.b__0() in C:\projects\frigg\Website\Kreatif.Ecommerce.DataAccess\PostDal.cs:line 26 at Kreatif.Ecommerce.DataAccess.Helper.ReturnCacheObjectIfExist(String key, Func`1 notCachedFunc, Int32 expirationTime, Boolean noCache) in C:\projects\frigg\Website\Kreatif.Ecommerce.DataAccess\Helper.cs:line 121 at Kreatif.Ecommerce.DataAccess.PostDal.GetPost(Int32 pid, String c) in C:\projects\frigg\Website\Kreatif.Ecommerce.DataAccess\PostDal.cs:line 26 at Vianett.Publishing.BusinessFacade.PostSystem.GetPost(Int64 postID, String culture) in C:\projects\frigg\Website\BusinessFacade\PostSystem.cs:line 31 at Vianett.Publishing.Web.PostTemplateModule.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in C:\projects\frigg\Website\Web\usercontrol\mainmodule\ItemModule\PostTemplateModule.ascx.vb:line 23

Har du noen spørsmål?

Har du spørsmål angående produkter eller tjenester? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.